Energa Wind Service Sp. z o.o. jest spółką należącą do Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie Kapitałowej ENERGA, będącej częścią Grupy Kapitałowej Orlen.