Wszystkie działania techniczne zapewniające dyspozycyjność techniczną urządzeń wytwórczych w tym w szczególności:

  1. bieżącego Serwisu turbin wiatrowych - usuwania Awarii, usterek i wszelkich nieprawidłowości wpływających na stan dyspozycyjny urządzeń;
  2. przeglądów okresowych turbin wiatrowych wraz z usuwaniem bieżącym usterek i nieprawidłowości wykrytych w trakcie realizowanych przeglądów; 
  3. wymiany oleju przekładni głównych oraz innych komponentów zużytych lub zużywających się, realizacja działań prewencyjnych wraz z nadzorem obszaru diagnostyki;
  4. stała obsługa Farm Wiatrowych oddanych do użytkowania;
  5. raportowania z prowadzonych działań serwisowych;
  6. zarządzanie pracą pracowników firm zewnętrznych uczestniczących w procesach wsparcia utrzymania serwisowego;
  7. organizacja i nadzór nad działaniami związanymi z wymianą dużych komponentów
  8. wsparcie techniczne w zakresie rozeznania rynkowego części zamiennych i usług wymaganych dla prawidłowej eksploatacji obiektów wiatrowych;
  9. działania inne zapewniające dyspozycyjność techniczną turbin wiatrowych