Realizacja usług Zarządzania Technicznego Farm Wiatrowych na obcych farmach wiatrowych

  1. nadzór technicznych nad przebiegiem umów serwisowych zawartych pomiędzy właścicielem obiektu a wykonawcą serwisu lub dostawcą turbin wiatrowych;
  2. realizacja działań wynikających z wymogów zawartych w instrukcji współpracy ruchowej z jednostkami operatorskimi i innymi podmiotami mającymi bezpośredni wpływ na utrzymanie w ruchu obiektu wytwórczego;
  3. współudział w realizacji zadań utrzymania farmy wiatrowej w zakresie nie zapewnionym w umowach pomiędzy właścicielem obiektu a wykonawcom serwisu lub dostawcą turbin wiatrowych.