Działania zapewniające utrzymanie ruchu Farmy Wiatrowej, w tym:

  1. realizacja działań wynikających z wymogów zawartych w instrukcji współpracy ruchowej z jednostkami operatorskimi i innymi podmiotami mającymi bezpośredni wpływ na utrzymanie w ruchu obiektu wytwórczego w tym linii i infrastruktury rozdzielczej i przesyłowej;
  2. współudział w organizacji i nadzór nad działaniami związanymi z przeglądami okresowymi stacji 20/30/110 kV przy udziale wykonawców zewnętrznych w tym infrastruktury przesyłowej;